08-319044 hej@fleurbistro.se

Kvalitét, miljö och allergener.

God mat är en av de viktigaste ingredienserna för ett gott liv och en hållbar framtid.
Vårt mål är att överträffa och, när det är möjligt, ligga steget före alla lagstadgade miljökrav och föreskrifter. Kvalitét är vårt motto, där ett viktigt ansvar för oss är att utveckla det vegetariska utbudet och därigenom uppmuntra gästen att äta mer mat från växtriket och mindre från djurriket.

Miljöpolicy


Vårt mål är att kontinuerligt bedriva förebyggande arbete när det gäller att minimera miljöbelastningen från företagets aktiviteter. Vi arbetar systematiskt för att minska antalet tillsatser i maten. Vi ämnar även att mäta svinn och jobba för att ingen ska ta för mycket på tallriken och slänga mat. De engångsmaterial som vi använder är komposterbara. Vi använder miljömärkta diskmedel och rengöringsmedel. Vi återvinner gammal matolja, källsorterar vårt avfall och handlar av ett litet antal leverantörer för att därigenom minska transporterna. I det arbetet ingår att prioritera leverantörer som aktivt delar vår miljösyn.

Livsmedelssäkerhet

Som kund ska man alltid kunna känna sig trygg. Livsmedelssäkerheten styr hela vår verksamhet från inköp av råvaror till leverans ut till dig och ditt event. Hela inköpskedjan börjar med att vi noga väljer ut våra leverantörer så att de varor som levereras är enligt våra uppställda krav på ursprung och kvalitet. Alla varor kan sedan spåras från leverantör till servering för att kunna säkerställa en hög och jämn kvalitet. För att upprätthålla matsäkerheten använder vi ett webbaserat egenkontrollprogram och kompletterar med temperaturövervakningssystem, där kylarnas och frysarnas temperaturer ständigt bevakas.

Kvalitétspolicy


Kvalitetspolicy för Fleur Bistro ska vara med och följa riktlinjerna inom kvalitéts- och miljöområdet i regionen för cateringföretag. Fleur Bistro ska till fullo uppfylla kundens behov och förväntningar vid varje catering beträffande avtalat innehåll och leveranstid. För oss är kvalitén den största garantin för vår fortsatta verksamhet vilket innebär att vi återför alla typer av avvikelser i syfte att ständigt förbättra oss. K
onkret innebär policyn:

 

  • Att ansvar för kvalitén i våra produkter och tjänster tydligt tas i vår organisation och att kvalitén ligger i nivå med den som kunden efterfrågar.
  • Att samtliga leveranser och kundkontakter ska utföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens.

Allergener

 

Alla rätter är markerade med G, innehåller gluten L, innehåller laktos V, vegetariskt

Fleur Bistro indikerar förekomsten av allergener i våra offerter/menyförslag. Samtlig personal vet om förekomsten av följande allergener i de olika rätterna som levereras. Detta motsvarar definitionen i EU:s förordning 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna. Om ni har några frågor så kan vi alltid svara på dessa allergener i samtliga rätter.

Ersatta rätter håller alltid samma kvalitet, I avseende av Kosher mat, tas dessa från Judiska församlingen i Stockholm, Halal mat tas från Zayeds moské, för Halal och Kosher tillkommer en extra kostnad.

•GLU – Glutenvete, råg, korn, havre

•KRF – Kräftdjur och produkter framställda därav

•ÄGG – Ägg och produkter framställda därav

•FSK – Fisk och produkter framställda därav

•JOR – Jordnötter och produkter framställda därav

•SOJ – Sojabönor och produkter framställda därav

•MLK – Mjölk inklusive laktos (och produkter därav)

•NÖT – Nötter såsom mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt, pekannöt, paranöt, pistaschmandel, macadamianöt, samt produkter därav

•SEL – Selleri och produkter framställda därav

•SEN – Senap och produkter framställda därav

•SES – Sesamfrö och produkter framställda därav

•SVA – Svaveldioxid och sulfitöverstigande 10 mg/kg eller 10 mg/liter

•LUP – Lupin och produkter framställda därav

•BLÖ – Blötdjur och produkter framställda därav

Det har gjorts en ändring i lagstiftningen gällande information om allergener. Ändringen började gälla 13/12 2014 och i mars 2015 gav Livsmedelsverket ut en vägledning till regelverket. För mer information runt denna lagstiftning hänvisas till bland annat:

•EU-förordningen nr 1169/2011 ”om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna”
•Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation
•Livsmedelsverkets vägledning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna och Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVFS 2014:4) om livsmedelsinformation (daterad 2015-03-02).

Vi ersätter alltid allergena beställningar med likvärdiga produkter

Tyvärr blir fredagen, 1 juli, vår sista dag på denna adress. Då fastigheten ska undergå en större renovering är vi tvungna att stänga.

Vi håller på att leta efter en ny lokal så att vi kan fortsätta servera vår uppskattade mat. Håll gärna ett öga här på hemsidan.
Men vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla våra gäster som har stöttat oss sedan vi öppnade här i 2018. Ni kommer att saknas.

Trevlig sommar!